A LAUNE


 SUIVANT 

FACEBOOK

TWITTER

Archives mensuelles : juillet 2016

FAMPAHATSIAHIVANA SY FAMPAHAFANTARANA

sgNisy tamin’ny sehon-gazety MIDI MADAGASIKARA N°10 007 ny Alakamisy 21 jolay lasa teo tamin’ny pejy faha-11; ka nilazan’ny olona sasany fa ny SEKRIMA dia niaraka nanao fanambarana miaraka amin’ny MITSANGANA RY MALAGASY izay hanambaranay fa tsy azonay sendika SEKRIMA atao ny manao fanambarana momba ny ara-politika amin’ny anaran’ny sendika, amin’ny maha fikambanan’ny mpiasa tsy manao politika politisianina ny SEKRIMA ARAKA NY SATA MIFEHY AZY AND;7 ka hitondranay fanazavana eto amintsika namana mpikambana mba tsy hampiasa ny anaran’ny fikambanana raha momba ny lafiny ara-politika mba ho fanajana ny sata mifehy ny fikambanana

Tsara ho marihina fa amin’ny maha olom-pirenena ny mpikambana dia manana zo hisafidy firehan-kevitra ARA-POLITIKA hirotsahany fa tsy ny ffikambanana natao hanamafy orina ny fiarovana ny ZON’NY MPIASA TSY HO ELINGELENIN’NY FIREHANA ARA-POLITIKA,

Tsy niainga avy taty aminay mpitantana ny fikambanana ny fanambarana nataon’izay nanao izany!

  NY SG SEKRIMA REMI Botoudi

Video

Documentation

Les documents sont disponibles sur le Centre de téléchargement de Sekrima.


 SUIVANT 

Entre-nous

Natao ifandraisan-tsika Sekrima


 SUIVANT 

Webmail


 SUIVANT 

ESPACE PRIVEE